Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 1989
autorzy: Bałazy S., Banaszak J., Michalski J.
tytuł: Badania nad fauną ksylofagów Wielkopolskiego Parku Narodowego. V. Aculeata – Żądłówki.
czasopismo: Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Ser. C - Zoologiatom: 38strony: 115-121
cytacja skrócona: Bałazy S. et al. 1989
BioMap ID: 227