Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 1978
autor: Banaszak J.
tytuł: Entomofauna zabytkowych dębów w Rogalinie.
czasopismo: Wszechświattom: 1978strony: 123-125
cytacja skrócona: Banaszak J. 1978b
BioMap ID: 246