Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 1980
autor: Banaszak J.
tytuł: Badania nad fauną towarzyszące w zasiedlonych ulach pszczelich.
czasopismo: Fragmenta Faunisticatom: 25strony: 127-177
cytacja skrócona: Banaszak J. 1980a
BioMap ID: 247