Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 1985
autorzy: Bańkowska-Pisarska R., Czechowski W., Garbarczyk H., Trojan P.
tytuł: Present and prognosticated fauna of the housing estate Bialoleka Dworska, Warsaw.
czasopismo: Memorabilia Zoologicatom: 40strony: 3-166
cytacja skrócona: Bańkowska-Pisarska R. et al. 1985
BioMap ID: 12177