Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 1999(1998)
autorzy: Baraniak E., Hołowiński M., Pałka K. [1]
tytuł: Kessleria fasciapennella (Stainton, 1849) (Lepidoptera: Yponomeutidae) w Polsce.
czasopismo: Wiadomości Entomologicznetom: 17zeszyt: 3-4strony: 189-191
cytacja skrócona: Baraniak E. et al. 1999(1998)
BioMap ID: 11192

pełny tekst: Pobierz