Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2001(2000)
autorzy: Baraniak E., Mazurkiewicz A., Pałka K. [1]
tytuł: Nowe stanowiska interesujących gatunków Microlepidoptera w Polsce.
czasopismo: Wiadomości Entomologicznetom: 19zeszyt: 3-4strony: 161-168
cytacja skrócona: Baraniak E. et al. 2001(2000)
BioMap ID: 11215

pełny tekst: Pobierz