Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 1976
autor: Baranowski T.
tytuł: Badania nad szkodliwą fauną złocieni w okolicach Poznania.
czasopismo: Roczniki Nauk Rolniczychtom: 6 zeszyt: 1strony: 19-39
cytacja skrócona: Baranowski T. 1976
BioMap ID: 13517