Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: książka
rok: 1979
autorzy: Bercio H., Folwaczny B.
tytuł: Verzeichnis der Käfer Preussens.
wydawca: Verlag Parzeller & Co., Fuldastron: 369
cytacja skrócona: Bercio H. et Folwaczny B. 1979
BioMap ID: 406