Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 1956
autorzy: Błeszyński St., Szymczakowski W.
tytuł: Kilka uwag o entomofaunie wzgórza gipsowego w Chotlu Czerwonym.
czasopismo: Polish Journal of Entomologytom: 24zeszyt: Supl. 1strony: 39-41
cytacja skrócona: Błeszyński et Szymczakowski 1956
BioMap ID: 569