Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2008
autorzy: Borowiak-Sobkowiak B., Durak R., Grzelak M.
tytuł: Aphids (Hemiptera, Aphidoidea) on meadow communities from the Molinio-Arrhenatherertea class.
czasopismo: Aphids and Other Hemipterous Insectstom: 14strony: 51-61
cytacja skrócona: Borowiak-Sobkowiak B. et al. 2008a
BioMap ID: 15369