Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2008
autorzy: Borowiak-Sobkowiak B., Durak R., Wilkaniec B.
tytuł: Appendiseta robiniae (Gillette, 1907) (Hemiptera, Aphidoidea) – an aphids species new to Poland.
czasopismo: Polish Journal of Entomologytom: 77strony: 5-9
cytacja skrócona: Borowiak-Sobkowiak B. et al. 2008b
BioMap ID: 15370