Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2009
autorzy: Borowiak-Sobkowiak B., Grzelak M., Durak R.
tytuł: Aphids (Hemiptera, Aphidoidea) in meadow communities from the Phragmitetea and Artemisietea classes.
czasopismo: Aphids and Other Hemipterous Insectstom: 15strony: 61-72
cytacja skrócona: Borowiak-Sobkowiak B. et al. 2009
BioMap ID: 15371