Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2012
autorzy: Borowiak-Sobkowiak B., Wilkaniec B., Durak R.
tytuł: Afidofauna drzew i krzewów zieleni miejskiej Poznania. Część 1: Ogród Zoologiczny – Stare Zoo.
czasopismo: Wiadomości Entomologicznetom: 31zeszyt: 3strony: 141-152
cytacja skrócona: Borowiak-Sobkowiak B. et al. 2012a
BioMap ID: 17300

pełny tekst: Pobierz