Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: rozdział książki
rok: 2001
autor: Borowski J.
tytuł: Próba waloryzacji lasów Puszczy Białowieskiej na podstawie chrząszczy (Coleoptera) związanych z nadrzewnymi grzybami.
tytuł książki: Próba szacunkowej waloryzacji lasów Puszczy Białowieskiej metodą zooindykacyjną.
redaktor: Szujecki A.wydawca: Wydawnictwo SGGW, Warszawastrony: 287-317
cytacja skrócona: Borowski J. 2001c
BioMap ID: 10075