Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2013
autorzy: Borowski J., Byk A., Mazur S., Mokrzycki T., Rutkiewicz A.
tytuł: Waloryzacja ekosystemów leśnych Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Spalsko-Rogowskie” w oparciu o mycetobiontyczne chrząszcze grzybów nadrzewnych.
czasopismo: Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowietom: 2zeszyt: 35strony: 175-196
cytacja skrócona: Borowski J. et al. 2013
BioMap ID: 17239