Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 1976
autorzy: Borusiewicz A., Capecki Z.
tytuł: Badania nad występowaniem i szkodliwością obiałki pędowej (Dreyfusia nordmannianae Eckst.) w karpackich lasach jodłowych.
czasopismo: Prace Instytutu Badawczego Leśnictwatom: 478-482strony: 3-86
cytacja skrócona: Borusiewicz A. et Capecki Z. 1976
BioMap ID: 722