Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2010
autorzy: Bubienko K., Kosewska A., Ciepielewska D.
tytuł: Ladybirds (Coleoptera, Coccinellidae) of midfield thickets.
czasopismo: Aphids and Other Hemipterous Insectstom: 16strony: 107-117
cytacja skrócona: Bubienko K. et al. 2010
BioMap ID: 17066