Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2008
autorzy: Buchholz L., Czerwiński Sz., Komosiński K., Niewęgłowski H., Ruta R.
tytuł: Nowe stwierdzenia Platypsyllus castoris Ritsema, 1869 (Coleoptera: Leiodidae) w Polsce.
czasopismo: Wiadomości Entomologicznetom: 27zeszyt: 2strony: 77-82
cytacja skrócona: Buchholz L. et al. 2008
BioMap ID: 11285

pełny tekst: Pobierz