Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: seria wydawnicza
rok: 1993
autorzy: Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J.
tytuł: Chrząszcze – Coleoptera. Ryjkowce – Curculionidae, część 1.
seria: Katalog Fauny Polskitom: XXIIIzeszyt: 19wydawca: Warszawa
cytacja skrócona: Burakowski B. et al. 1993
BioMap ID: 11450