Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 1961
autor: Burzyński J.
tytuł: Z obserwacji nad przebiegiem gradacji zachodniej formy osnui gwiaździstej (Acantholyda nemoralis Thoms. F. serotina W. K.).
czasopismo: Prace Instytutu Badawczego Leśnictwatom: 211-214strony: 89-112
cytacja skrócona: Burzyński J. 1961b
BioMap ID: 932