Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: seria wydawnicza
rok: 1985
autorzy: Buszko J., Baraniak E.
tytuł: Część XXVII. Motyle – Lepidoptera. Roeslerstamiidae, Acrolepiidae, Orthotaeliidae.
seria: Klucze do Oznaczania Owadów Polskitom: 134zeszyt: 17-18wydawca: Warszawa-Wrocław
cytacja skrócona: Buszko J. et Baraniak E. 1985
BioMap ID: 17098

pełny tekst: Pobierz