Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2004
autor: Byk A.
tytuł: Zmiany liczebności żuka leśnego Anoplotrupes stercorosus (Hartm.) pod wpływem zalesień.
czasopismo: Sylwantom: 148zeszyt: 3strony: 28-34
cytacja skrócona: Byk A. 2004
BioMap ID: 17228