Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2005
autor: Byk A.
tytuł: Zmiany liczebności żuka wiosennego Trypocopris vernalis (L.) (Coleoptera: Geotrupidae) pod wpływem zalesień.
czasopismo: Leśne Prace Badawczetom: 3zeszyt: strony: 51-59
cytacja skrócona: Byk A. 2005
BioMap ID: 17229