Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2012
autorzy: Byk A., Mokrzycki T., Dworakowski M., Król P.
tytuł: Rozmieszczenie Odonteus armiger (Scopoli, 1772) (Coleoptera: Scarabaeoidea: Bolboceratidae) w Polsce z uwagami o jego bionomii.
czasopismo: Wiadomości Entomologicznetom: 31zeszyt: 2strony: 100-112
cytacja skrócona: Byk A. et al. 2012
BioMap ID: 17287

pełny tekst: Pobierz