Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2013
autorzy: Byk A., Borowski J., Mazur S., Mokrzycki T., Rutkiewicz A.
tytuł: Waloryzacja lasów Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Spalsko-Rogowskie” na podstawie struktury zgrupowań chrząszczy saproksylicznych.
czasopismo: Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowietom: 2zeszyt: 35strony: 82-128
cytacja skrócona: Byk A. et al. 2013b
BioMap ID: 17240