Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2006
autorzy: Chłond D., Gorczyca J.
tytuł: Stan poznania lądowych pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) Ojcowskiego Parku Narodowego.
czasopismo: Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. prof. Władysława Szaferatom: 16strony: 183-198
cytacja skrócona: Chłond D. et Gorczyca J. 2006
BioMap ID: 13770