Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 1928
autorzy: Chmura J., Chrostowski M.
tytuł: Sprawozdanie z działalności Kółka Ochrony Przyrody Ojczystej im. M. Kopernika przy państwowem Seminarjum Naucz. Męskim w Starym Sączu.
czasopismo: Ochrona Przyrodytom: 8strony: 128
cytacja skrócona: Chmura J. et Chrostowski M. 1928
BioMap ID: 1104