Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 1959
autor: Cmoluch Z.
tytuł: Nowe i rzadkie gatunki ryjkowców (Coleoptera – Curculionidae) dla fauny Polski. Część II.
czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C. Biologiatom: 13strony: 191-198
cytacja skrócona: Cmoluch Z. 1959a
BioMap ID: 1150