Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 1959
autor: Cmoluch Z.
tytuł: Rzadkie gatunki ryjkowców (Coleoptera – Curculionidae) ze wschodnich terenów Lubelszczyzny.
czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C. Biologiatom: 11strony: 523-530
cytacja skrócona: Cmoluch Z. 1959b
BioMap ID: 1149