Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 1995
autorzy: Cmoluch Z., Łętowski J., Rzepecki M.
tytuł: Ryjkowcowate (Coleoptera: Rhinomaceridae, Attelabidae, Apionidae, Curculionidae) roślinnych zbiorowisk kserotermicznych Wyżyny Sandomierskiej.
czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C. Biologiatom: 48 - 1993strony: 177-200
cytacja skrócona: Cmoluch Z. et al. 1995
BioMap ID: 1199