Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: rozdział książki
rok: 1990
autorzy: Cmoluchowa A., Mielewczyk S.
tytuł: Heteroptera – Pluskwiaki różnoskrzydłe.
tytuł książki: Checklist of Animals of Poland. Vol. I, Part XXXII\1-20 Insecta: Protura-Planipennia.
redaktor: Razowski J.wydawca: Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków
cytacja skrócona: Cmoluchowa A. et Mielewczyk S. 1990
BioMap ID: 13672