Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 1968
autorzy: Dąbrowska-Prot E., Łuczak J.
tytuł: Spiders and mosquitoes of the ecotone of alder forest (Carici elongatae-Alnetum) and oak-pine forest (Pino-Quercetum).
czasopismo: Ekologia Polska, seria Atom: 16strony: 461-483
cytacja skrócona: Dąbrowska-Prot et Łuczak 1968
BioMap ID: 19583