Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
Baza Bibliografii Entomologicznej
typ: rozdział książki
rok: 2001
autor: Dobosz R.
tytuł: Ordo (rząd): Mecoptera – wojsiłki.
tytuł książki: Katalog fauny Puszczy Białowieskiej. [Catalogue of the Fauna of Białowieża Primeval Forest.]
redaktorzy: Gutowski J.M., Jaroszewicz B.wydawca: Instytut Badawczy Leśnictwa. Warszawastrony: 268
cytacja skrócona: Dobosz R. 2001a
BioMap ID: 14231