Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2011
autorzy: Gutowski J.M., Zieliński S., Biwo T.
tytuł: Longhorn beetles (Coleoptera: Cerambycidae) of Romincka Forest.
czasopismo: Nature Journal, Opole Scientific Societytom: 44strony: 145-171
cytacja skrócona: Gutowski J.M. et al. 2011
BioMap ID: 17380