Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: książka
rok: 2001
autorzy: Gutowski J.M., Jaroszewicz B.
tytuł: Katalog fauny Puszczy Białowieskiej. [Catalogue of the Fauna of Białowieża Primeval Forest.]
wydawca: Instytut Badawczy Leśnictwa. Warszawastron: 403
cytacja skrócona: Gutowski J.M. et Jaroszewicz B. 2001
BioMap ID: 13288