Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2004
autorzy: Gutowski J.M., Jaroszewicz B.
tytuł: Puszcza Białowieska jako ostoja europejskiej fauny owadów.
czasopismo: Wiadomości Entomologicznetom: 23zeszyt: Supl. 2strony: 67-87
cytacja skrócona: Gutowski J.M. et Jaroszewicz B. 2004
BioMap ID: 11940

pełny tekst: Pobierz