Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 1995
autorzy: Gutowski J.M., Krzysztofiak L.
tytuł: Wstępna ocena wyników monitoringu ekologicznego z wykorzystaniem bezkręgowców na terenie północno-wschodniej Polski.
czasopismo: Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa, Seria Atom: 800strony: 193-207
cytacja skrócona: Gutowski J.M. et Krzysztofiak L. 1995a
BioMap ID: 17083