Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 1995
autorzy: Gutowski J.M., Krzysztofiak L.
tytuł: Zmiany fauny bezkręgowców środowiska leśnego jako element monitoringu leśnego na terenie północno-wschodniej Polski.
czasopismo: Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa, Seria Atom: 790-800strony: 8-44
cytacja skrócona: Gutowski J.M. et Krzysztofiak L. 1995b
BioMap ID: 12205