Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2016
autorzy: Hebda G., Gierlasiński G., Wolski A.
tytuł: Orsillus depressus (Mulsant & Rey, 1852) (Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidae) – pierwsze stwierdzenie na Dolnym Śląsku
czasopismo: Heteroptera Poloniae – Acta Faunisticatom: 10
cytacja skrócona: Hebda G. et al. 2016c
BioMap ID: 18832