Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2015
autorzy: Hofmański D., Mazepa J.
tytuł: Stanowiska dłużynki Oberea (Amaurostoma) histrionis Pic 1917 (Coleoptera, Cerambycidae) w Polsce
czasopismo: Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolskitom: 21zeszyt: 23strony: 157-158
cytacja skrócona: Hofmański D. et Mazepa J. 2015
BioMap ID: 20060