Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: rozdział książki
rok: 2011
autorzy: Huruk S., Huruk A., Wróbel G.
tytuł: Analiza struktur zgrupowań biegaczowatych (Col., Carabidae) w wybranych typach siedliskowych lasu w rejonie stacji bazowej zintegrowanego monitoringu środowiska przyrodniczego w Storkowie.
tytuł książki: Biegaczowate i inne bezkręgowce w badaniach środowiskowych. 12-te Sympozjum Polskich Karabidologów. Materiały konferencyjne. Olsztyn, 19–22 VI 2011.
strony: 26
cytacja skrócona: Huruk S. et al. 2011b
BioMap ID: 17223