Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: książka
rok: 1798
autor: Illiger J.K.W.
tytuł: Verzeichniss der Käfer Preussens. Entworfen von Johann Gottlieb Kugelann Apotheker in Osterode.
wydawca: Hallestron: XLII + 510
cytacja skrócona: Illiger J.K.W. 1798
BioMap ID: 3332