Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: książka
rok: 1977
autor: Kaczmarek St.
tytuł: Stawonogi (Arthropoda) zasiedlające gniazda ptaków w skrzynkach lęgowych rozmieszczonych w drzewostanach leśnych.
wydawca: Słupskstron: 152
cytacja skrócona: Kaczmarek St. 1977
BioMap ID: 3544