Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2009
autorzy: Kaczorowska E., Lewańczyk A.L., Suchańska K.
tytuł: Uwagi o śmietkowatych (Diptera: Anthomyiidae) siedlisk piaszczystych i bagnistych wybrzeża Bałtyku.
czasopismo: Dipterontom: 25strony: 20-26
cytacja skrócona: Kaczorowska E. et al. 2009
BioMap ID: 12960