Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 1907
autorzy: Kiss J., Olesz K.
tytuł: Adatok Árva-Polhora és a Babiagura rovarfaunájához. Közlemény a budapesti Paedagogium biologiaí laboratoriumából.
czasopismo: Rovartani Lapoktom: 14strony: 71-76
cytacja skrócona: Kiss J. et Olesz K. 1907
BioMap ID: 3878