Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2014
autorzy: Knutelski S., Knutelska E.
tytuł: Chrząszcze Pienin w zbiorach Pienińskiego Parku Narodowego oraz obecny stan poznania tej fauny (Insecta: Coleoptera).
czasopismo: Pieniny - Przyroda i Człowiektom: 13strony: 45-62
cytacja skrócona: Knutelski S. et Knutelska E. 2014
BioMap ID: 18186