Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 1991
autorzy: Knutelski S., Kuśka A.
tytuł: Nowe dla fauny Tatr Polskich gatunki ryjkowców (Coleoptera: Attelabidae, Apionidae, Curculionidae).
czasopismo: Wiadomości Entomologicznetom: 10zeszyt: 1strony: 29-34
cytacja skrócona: Knutelski S. et Kuśka A. 1991
BioMap ID: 4001

pełny tekst: Pobierz