Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 1995
autor: Kokot A.
tytuł: Przyczynek do biologii Rusałki admirała i słow parę o Rusałce pokrzywniku.
czasopismo: Biuletyn Entomologicznytom: 2/3strony: 4
cytacja skrócona: Kokot A. 1995c
BioMap ID: 11868