Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2010
autorzy: Konieczna K., Czerniakowski Z.
tytuł: Drapieżne kusakowate (Coleoptera: Staphylinidae) w wybranych biotopach południowo-wschodniej Polski.
czasopismo: Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślintom: 50zeszyt: 3strony: 1499-1503
cytacja skrócona: Konieczna K. et Czerniakowski Z. 2010
BioMap ID: 15256