Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2020
autorzy: Konopko D., Kowalczyk J.K.
tytuł: Przyczynek do poznania chrząszczy terenów zielonych Osiedla Moniuszki w Gdyni.
czasopismo: Notatki Entomologicznetom: 5zeszyt: 1strony: 18-29
cytacja skrócona: Konopko D. et Kowalczyk J.K. 2020
BioMap ID: 20777